Hvad er angst?

Angst er en tilstand – det er vores ur-hjerne som fortæller os, at noget er farligt. Når ur-hjernen er veljusteret, så reagerer den på noget, som er farligt med det resultat, ”det var da rigtig godt, at jeg ikke blev spist af løven”, fordi mit alarmberedskab gik i gang og fik mig til at løbe.
Når vores ur-hjerne får ”falske” beskeder – altså beskeder, som fortæller os, at noget er farligt selvom det ikke er det, så er der en kommunikationsfejl i vores system.

Der er forskellige kommunikationsfejl, som optræder som angst symptomer.

Kontakt mig på 4275 5432 eller sine.lyons@gmail.com

Hvorfor opstår angst?

Angst kan opstå, når vi bliver pressede over tid, så vi får en belastningsreaktion.

Det kan enten være vores egen indre kritiker, som vil have alt skal være perfekt, så vi derfor presser os selv alt for hårdt for at opnå noget højst sandsynligt uopnåeligt. Så bliver man aldrig tilfreds, slapper aldrig af, og på et tidspunkt vil den indre stress resultere i at vores alarmberedskab sættes så meget i gang at det aktiverer følelsen angst.

Det kan også være vi bliver presset udefra – forældre, skole, samfundsnormer mv. – hvor vi forsøger at gøre det, vi synes, vi skal. Over tid kan denne type af pres også aktivere følelsen af angst.

Angst kan også udløses af kærestesorg, sorg, helbredsproblemer, økonomi mv.

Angst kan også opstå, fordi der på et tidspunkt i vores liv er sket noget, som gør at vores kommunikationssystem giver besked om, at vores alarmberedskab skal gå i gang, fordi noget er farligt. I det øjeblik er det farligt, og det er derfor korrekt kommunikeret, at alarmberedskabet skal gå i gang. Men hændelsen kan have forskellige udfald.

Forestil dig, at du går alene på en sti. Ud af øjenkrogen ser du pludselig skyggen af noget, du ikke ved, hvad er – men det bevæger sig hurtigt hen imod dig. Der sendes derfor med det samme korrekt besked til dit alarmberedskab om, at du skal gøre dig klar til kamp, flugt eller frys.

  1. Det var heldigvis ikke en farlig løve, men bare en kat. Enten indser du dette selv og siger ”pyyy ha, det var bare en kat”, eller også er du måske et lille eller mindre barn, som bliver omfavnet af din mor og får at vide ”hov, du blev vist forskrækket. Bare rolig skat, det er bare en kat. Prøv at mærke den. Den er blød og sød og vil bare nusses”. I begge scenarier (du beroliger dig selv, eller du bliver beroliget af din mor) vil nervesystemet slappe af igen – og dermed også samtidig lære at impulsen (katte-lignende dyr) ikke skal aktivere alarmberedskabet.
  2. Du fandt aldrig ud af, om det var en løve, og det lykkedes dig ikke at berolige dig, selv eller du havde ikke en anden, der kunne berolige dig. Derfor vil der i dit nervesystem være rester af nogle af de tegn, som aktiverede dit alarmberedskab. Det kan fx være en særlig form for skygge, en duft, en særlig lyd eller andet. Når du fremover ser, hører, dufter nogle af disse tegn, så kan dit alarmberedskab aktiveres unødigt (falsk alarm).
  3. Det var en farlig løve og du flygtede, kæmpede eller frøs, som gjaldt det dit liv. Der var grund til din reaktion. Oplevelsen var forfærdelig!

 

I udfald nr. 1
Hændelsen behandles på stedet og den giver højst sandsynligt derfor ikke anledning til udvikling af angst.

Ved udfald 2 og 3.
I starten, hvis man har oplevet en hændelse, som giver anledning til kommunikationsfejl til alarmberedskabet, så udløses angsten kun ved få impulser, som på en eller anden måde ligner oplevelsen.

Hvis man ikke får behandlet kommunikationsfejlen, og den derfor over tid kædes sammen med flere og flere impulser, så vil angsten over tid kunne begynde at fylde mere og mere i ens liv – og dermed også mere og mere styre ens adfærd. Det kan udvikle sig til flere forskellige angst symptomer – til flere forskellige typer af angst. To af de mest almindelige er social angst og generaliseret angst.

Social angst

Når man har social angst, så får man angst i mødet med andre mennesker. Det kan være mennesker, man kender så som familie, venner, kollegaer på ens arbejde eller fremmede mennesker i toget, bussen, når man køber ind, eller når man går på gaden. Social angst kan over tid blive meget hæmmende og invaliderende i en sådan grad, at det fx kan medføre, at man ikke længere kan forlade sit eget hjem eller have tætte relationer.


Generaliseret angst

Når man har generaliseret angst, så fylder angsten flere steder – flere lyde, lugte, sansninger og synsindtryk giver anledning til overvældende følelser, tankemylder med mange forskellige typer af bekymringer, og sætter alarmberedskabet i gang.


Angst symptomer

Angst symptomer kan være meget forskellige.

Fordi angst er knyttet til vores ur-hjerne, så kan angst symptomer optræde i vores sanseapparat.

Det kan fx være

  • i kroppen – ondt i maven eller bryst, bankende eller smertende hjerte, kvalme, halsen snører sig sammen, munden føles tør osv.
  • i hovedet – smerter i hovedet, svimmelhed, svedeture i hele kroppen, under armene, ansigtet eller hænderne
  • en form for at være i alarmberedskab, være klar til kamp, flugt eller frys – musklerne er enten helt opspændte eller alt for afslappede (frys) som kan føre til rystelser eller uro i kroppen
  • sanseapparatet (lyde, lugte, syn og følesans) kan føles overvældet’

Angst symptomer er også knyttet til vores følehjerne. Ofte er de følelser, der er forbundet med angst, meget overvældende, så som følelsen af uro og rastløshed, overvældende bekymring, overvældende tristhed eller opgivenhed, frygt, panik, afmagt og handlingslammelse

Angst symptomer er også knyttet til vores tænkehjerne. Når angst optræder i vores tænkehjerne, så er det ofte som tankemylder. Man bruger måske meget energi på at udvikle forskellige strategier for enten at undgå visse ting, mennesker, oplevelser eller for at kontrollere dem for at kunne være nogenlunde rolig i de situationer. Man kan også bruge meget energi på negative fortællinger om sig selv eller andres blik på én.

I de øjeblikke, hvor angsten fylder mest, så beskrives det ofte som ”jeg var ude af mig selv” eller ”jeg mistede mig selv for en stund”.

Læs også: For tidligt fødte børn senfølger her. 

Angst kan optræde forskelligt og ændre karakter over tid

Alle typer af angst – også social angst og generaliseret angst – vil som regel, hvis de er ubehandlet, fylde mere og mere i ens liv. Det er der en simpel årsag til. Hver gang man får en oplevelse, som man føler, man ikke kan håndtere, så efterlades man med en erfaring om, at man er et menneske, som ikke kan håndtere den slags oplevelser. Det giver både dårligt selvværd og dårlig selvtillid og fodrer samtidig angsten for, at det kan ske igen. Det er en nedadgående spiral.

Heldigvis kan angst behandles!

Har du angst er du velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Hvis du har hospitalsangst, kan du læse mere på hospitalsbarn.dk

Læs mere om angst eller PTSD her. 

Bliv klogere på angst hos børn her. 

Læs også: hvad er depression her.