For tidligt fødte børn

Et for tidligt født barn er et barn, der er født inden udgangen af 37. svangerskabsuge. Fødes barnet inden da, fødes det før nervesystem, hjerne og organer er modnet tilstrækkeligt. Barnet er således udsat på mange forskellige måder især også pga. de mange ubehagelig og smertefulde behandlinger barnet skal igennem.

En del for tidligt fødte børn kommer i kuvøse. Det besværliggør den vigtige tilknytning til mor og far, som derved kan blive svær at etablere. Hud-til-hud-kontakt kræver, at barnet i korte perioder kan tåle at blive taget ud af kuvøsen. Barnet kan opleve verden, som et utrygt sted og være angst – også pga. adskillelsen fra mor og far. Mor og far er måske bange for at miste deres lille barn og har af den grund svært ved at knytte sig til barnet.

Kontakt mig på 4275 5432 eller sine.lyons@gmail.com.

For tidligt fødte børn senfølger vedvarende stresstilstand

Alle disse (og mange flere) forskellige faktorer kan forårsage enten en midlertidig eller en vedvarende stresstilstand hos barnet – som for nogle af børnene allerede er startet inde i livmoderen.

Hvis barnet kun oplever en midlertidig stresstilstand, kan denne i mange tilfælde behandles med forældrenes tilknytning, kærlighed og faste og forudsigelige rutiner mm. Behandles den ikke tilstrækkeligt, så kan den sætte den sig som et traume og vil i så fald, ligesom de børn, som har været igennem flere ubehagelige oplevelser, forårsage en vedvarende stresstilstand.

En vedvarende stresstilstand betyder, at barnet konstant producerer stresshormoner, som øger alarmberedskabet i hjernen og samtidig dæmper tænkehjernen (neocortex). Den påvirkning kan både have indflydelse på sanseintegration, korttidshukommelsen, indlæring, barnets vækst mv samtidig med, at den kan føre til udtrætningsproblematikker.

For tidligt fødte børn senfølger traumer

Hos for tidligt fødte børn kan der var adskillige oplevelser, som kan føre til traumer. Det kan bl.a. være;

 • Mors indre tilstand, som kan øge belastningen for barnet inde i maven
  • Hvor stresset er krop og sind op til fødslen?
   • Fysiske smerter
   • Angst for at gå i for tidlig fødsel
   • Har mor en somatisk sygdom, som giver fysisk ubehagelige symptomer?
   • Har mor en psykisk sygdom, som giver ubehagelige psykiske eller fysiske symptomer, og på den måde øger belastningen for mor?
 • Barnets fysiske forhold inde i maven – er der plads, bliver det klemt, ligger navlestrengen rundt om halsen, fungerer moderkagen i tilstrækkelig grad til, at barnet bliver mæt
 • Akut kejsersnit
 • Ubehagelige hospitalsundersøgelser- og behandlinger, som både stresser, smerter og overstimulerer det lille barn
 • Når det lille barn ligger i kuvøse kan det opleve adskillelsesangst

 

Tilknytningen mellem barn og forældre kan være svær at etablere. Det kan uden behandling føre til et utrygt tilknytningsmønster mellem barn og forældre

For tidligt fødte børn senfølger symptomer (fra Præmaturbogen af Jonna Jepsen)

 • Angst og utryghed
 • Hyperaktivitet, impulsiv adfærd og kraftige reaktioner
 • Hypersensitivitet, overstimuleres nemt
 • Immunforsvar svækket, hyppige infektioner
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Inkontinens
 • Koncentrations- og opmærksomhedsbesvær
 • Lavt selvværd og manglende selvtillid
 • Mave-tarmproblemer
 • Passivitet og lavt energiniveau
 • Samspilsproblemer
 • Sanseintegrationsproblemer
 • Sansemotoriske ubalancer
 • Separationsangst
 • Spiseproblemer
 • Sprogvanskeligheder
 • Stress og uro, stresshåndtering er svært
 • Svært ved at foretage skift mellem aktiviteter
 • Søvnproblemer
 • Udtrættes
 • Heldigvis kan mange af disse problematikker hos for tidligt fødte  børn afhjælpes.

Du kan læse mere her om for tidligt født børn ved Jonna Jepsen 

Er dit barn for tidligt født, er du velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig og dit barn.

Er du interesseret i at lære mere om bl.a. stress, angst & traumer, så kig her på min kursusliste

Læs også: hvad er depression her.  

Læs også om hospitalsbarn her.