Hvad er depression?

Depression er en tilstand, hvor ens humør er ”sygeligt forsænket”. Det vil sige, at der er en række symptomer på sænket humør, som skal være tilstede, før man får diagnosen ”depression”.

Depression kan opstå akut, men det kan også snige sig langsomt ind på én over en længere periode.

Kontakt mig på 4275 5432 eller sine.lyons@gmail.com.

Hvorfor får man depression?

Vi kender stadig ikke årsagen til, at nogle udvikler depression, men meget tyder på, at det skyldes et komplekst samspil mellem arv og miljø og belastende oplevelser i fortiden og i nutiden.

I mange tilfælde udløses depression af stress. Det kan være langvarige belastninger, som stresser så som; svære parforhold, skilsmisse, arbejdsløshed, økonomiske vanskeligheder, svær eller kronisk sygdom hos sig selv, sine børn eller nære relationer, ulykker med følgeskader, dødsfald i familien, sorg og psykiske traumer mm.

I starten kan man måske reagere på de svære oplevelser, man står overfor, men som tiden går, og man ikke få behandlet oplevelserne tilstrækkeligt, så ”normaliseres” det, at man faktisk har det svært – ”det er jo bare sådan det er”, kan man måske sige til sig selv. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke stadig stresses og påvirkes af det.

Du kan spørge dig selv; ”Hvornår var sidste gang, jeg var sådan rigtig glad?”

Har du svaret:

 • Aldrig? Så giver det god mening, at du har en depression og har brug for hjælp!
 • Det var for x antal år siden? Så prøv at finde oplevelser, som har været svære omkring det tidspunkt og efter. Måske er det disse oplevelser, du har brug for hjælp til at bearbejde. Husk at selv mindre oplevelser, som måske ikke syntes så svære, kan være meget belastende, hvis der har været mange af dem på kort tid.

Det er vigtigt for ens psykiske helbred at få behandlet de årsager, der er til, man stresses og belastes bedst muligt. For når man stresses over længere tid, udtrætter stresshormonerne kroppen, hvorfor man kan opleve udtrætningssymptomer og generelt manglende overskud sammen med det nedsatte humør. Det er bl.a. også derfor depression symptomer kan se meget forskellige ud og kan ændre karakter over tid.

Læs også: For tidligt fødte børn senfølger her. 

Depression symptomer

 • Nedsat humør
 • Triste tanker fylder mere og mere
 • Alt føles håbløst
 • Manglende glæde
 • Manglende interesse i aktiviteter som før var glædesfyldte og/eller meningsfyldte
 • Aftagende eller ingen energi
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed
 • Nedsat sexlyst
 • Ubeslutsomhed
 • Dårlig eller ingen søvn
 • Tankemylder
 • Dårligt selvværd
 • Lav selvtillid
 • Nedsat appetit med vægttab som følge
 • Uro
 • Rastløshed
 • Bekymringer om somatisk sygdom
 • Tanker om død og overvejelser om selvmord

Behandling af depression

Mange med depression har svært ved at søge hjælp. Det skyldes som regel den indflydelse, som depressionen allerede har fået over ens liv – følelsen af utilstrækkelighed, at det er ens egen skyld, at man er doven, at man simpelthen ikke orker, at man bare kunne tage sig sammen, at man føler, man ikke er noget værd mm.

Det er ikke din skyld, du har en depression! Det er en sygdom på linje med alle andre sygdomme.

En ubehandlet lettere depression går for de fleste over i løbet af et halvt til helt år. Men hvis du tidligt oplever og reagerer på depression symptomer, kan behandling afkorte forløbet betydeligt. Det er sådan, at jo tidligere du kommer i behandling – og især inden det når at udvikle sig til en egentlig depression – desto bedre! Forskning peger modsat også på, at jo længere tid der går, før man kommer i behandling, jo sværere er det at blive rask igen.

Som tommelfingerregel kan

 • lette depressioner ofte behandles med samtaleterapi alene
 • middelsvære depressioner kan ofte behandles med en kombination af samtaleterapi og antidepressiv medicin
 • svære depressioner behandles i den regionale behandlingspsykiatri

Har du depression eller begyndt at få depression symptomer, er du velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Du kan læse mere her om depression

Læs også om hospitalsbarn her.